Privacy STatement

De Alaise website alaisecare.eu, eigendom van Dayes, kan worden gebruikt voor de verwerking van privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Dayes hecht grote waarde aan een goede en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Deze privégegevens worden dan ook altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ons verwerkingsproces voldoet aan de eisen van de privacywetgeving. Dit houdt onder meer in dat:

– Wij altijd duidelijk vermelden wat de doeleinden zijn van onze omgang met persoonsgegevens. Dit doen wij door middel van deze privacy- en cookieverklaring;

– Wij het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen die informatie die relevant is voor onze gerechtvaardigde doelen;

– Wij expliciet toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken wanneer deze toestemming vereist is;

– Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen en eisen dat partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, dezelfde maatregelen nemen;

– Wij respecteren uw recht om inzage te vragen in uw persoonsgegevens en om deze te corrigeren en te verwijderen.

Dayes is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en met welke middelen. Wij adviseren u deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 19-05-2022.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Bij het bezoeken van onze website, het verzenden van een e-mail, laat u een aantal persoonlijke gegevens achter. Het is ook mogelijk dat u deze gegevens telefonisch, via een ingevuld formulier op een beurs of via een vragenlijst op Facebook of Instagram heeft verstrekt.

De volgende gegevens kunnen worden gebruikt:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Informatie over uw vermoedelijke interesses in producten aangeboden door Dayes

Wij gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het aanbieden van de website alaisecare.eu;
 • Het verlenen van service en het beantwoorden van uw vragen;
 • Klantrelaties, zij het per post, per e-mail of per telefoon;
 • Voldoen aan alle wettelijke verplichtingen.

Contactformulier

Wij bieden u een contactformulier aan, waarmee u vragen kunt stellen over onze producten. Hier kunt u uw naam, emailadres en telefoonnummer invullen. Daarnaast kan uw vraag enkele persoonlijke gegevens bevatten. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om uw vragen te beantwoorden of uw probleem op te lossen.

Openbaarmaking aan derden

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam (of e-mailadres) gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Bij vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens eventueel aan de meest bevoegde instanties verstrekken.

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan de volgende externe partijen (dit is nodig om ons goederen en diensten te kunnen leveren, en om de website beter te laten aansluiten op uw wensen):

 • De partij die het platform beheert waarop onze online winkel is gebouwd;
 • Partijen die onze mailings voor ons doen (Add to favorites);
 • Fabrikanten en statistiekprogramma’s (Google).

U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens. Wanneer u niet tevreden bent over de manier waarop wij omgaan met (een klacht over) uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Dayes B.V.

T.a.v. Alaise

Innovatie 1

6921 RN Duiven

Nederland

 

Alaise@dayes.eu